Atelier(s)

Donderdag 10 december was er een ontwerp sessie met lerarenopleider, instituutsopleider, twee schoolopleiders en twee docenten. Ze spraken over een ontwerp voor het Atelier ‘Burgerschap en diversiteit’ voor propedeuse studenten van NHL Stenden Hogeschool en een ontwerp opdracht voor de minor Burgerschap hoofdfase B. 
Studenten werken straks aan levensechte (onderzoeks-) opdrachten binnen de school, passend bij de DBE (Design Based Education) gedachte van NHL Stenden.

Dit schooljaar heeft opleidingsschool Ommelanden ook een pilot ‘Ontwerpen van lessen’ voor propedeuse studenten van NHL Stenden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Lesson Study aspecten. Studenten ontwerpen (delen van) lessen op basis van geobserveerd leerling gedrag.

https://www.nhlstenden.com/studeren-bij-nhl-stenden/over-ons-onderwijssysteem