Infrastructuur

Binnen de samenwerkingsstructuur zijn een aantal verschillende onderdelen te onderscheiden. (zie figuur 1)

De partners zie je links (de instituten) en rechts (de VO-scholen). In juli 2020 is het Winkler Prins toegevoegd als vijfde VO partner.

De kerngroep vormt de spil van de samenwerking. Deze stuurt een aantal ontwikkelgroepen aan die werken aan verschillende opdrachten.

De stuurgroep, bestaande uit de directeuren van de verschillende partners, heeft een controlerende en kaderstellende rol. Daarin zitten de directeuren van de verschillende partners.

Op deze manier denken wij goed vorm te kunnen geven aan de gezamenlijke visie van de opleidingsschool.