Over

Over opleidingsschool Ommelanden

In een opleidingsschool leiden scholen en opleidingen samen leraren op. Een opleidingsschool gaat met een eigen programma daarin verder dan een stageschool waar studenten in de praktijk leren lesgeven. Het eigen programma van een opleidingsschool beslaat ongeveer de helft van het gehele opleidingsprogramma van studenten. Daarin zijn bijvoorbeeld zaken als intervisie, themamiddagen en gerichte begeleiding op de werkplek opgenomen.

Opleidingsschool Ommelanden is in 2015 ontstaan op initiatief van meerdere VO scholen in de regio Noord-Oost Groningen. Nu bestaat Ommelanden uit vijf VO scholen en drie lerarenopleidingen. Het opleiden bij ons verloopt goed: in 2017 werd Ommelanden aspirant opleidingsschool. In 2021 werd zij geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Daarmee werd zij een officiele opleidingsschool. Dat betekent dat de kwaliteit van opleiden bij Ommelanden goed is.

Noord-Oost Groningen is vooral bekend vanwege haar uitdagingen: structureel hoge werkloosheid, sociaaleconomische achterstand in een taalarme omgeving, vergrijzing en krimp. Maar onze regio biedt ook mooie kansen: de nabijheid van Duitsland maakt uitwisseling en samenwerking op allerlei terrein mogelijk en je treft hier baanbrekende landbouwinnovaties aan. Er is veel aandacht voor healthy ageing en duurzame energieopwekking én er is een behoorlijk grote industriële en logistieke sector. De Eemshaven met al haar ontwikkelingen maakt het steeds aantrekkelijker om je hier te vestigen. Opleidingsschool Ommelanden sluit hierbij met haar opleiding en onderwijs zo goed mogelijk aan.