Privacy verklaring

Privacy 
Opleidingsschool Ommelanden beschermt uw privacy. Daarvoor is onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Voor opmerkingen en vragen kunt u een mail sturen naar info@opleidingsschoolommelanden.nl

Privacyverklaring Aspirant-opleidingsschool Ommelanden – versie 1