Samenwerking

Binnen opleidingsschool Ommelanden wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld een werkplekcurriculum. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met betrekking tot professionalisering en  kwaliteitsontwikkeling. Er zijn een drietal ontwikkelgroepen en werkgroepen die zich bezighouden met verschillende opdrachten.

Door de samenwerking tussen de scholen en de instituten ontstaan er ook andere momenten van overleg en uitwisseling. Lerarenopleiders, schoolopleiders en vakcoaches staan letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. We stimuleren ook de samenwerking tussen leraren en vakcoaches van de verschillende scholen. Bijvoorbeeld door de thema’s rondom burgerschap, taal, identiteitsvorming & wendbaar vakmanschap.

Samen leren

Binnen de opleidingsschool vinden we het belangrijk om samen te leren. Dat doen we door vraagstukken samen op te pakken, in dialoog te zijn met elkaar, te professionaliseren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. In het onderstaande filmpje over een van de centrale themamiddagen voor studenten komt dit ook naar voren.