cursus vakcoaches/ werkplekbegeleiders

Met het afronden van de, digitale, basiscursus is de opleidingsschool weer 22 vakcoaches rijker! Sinds 2018 hebben er nu 100 docenten deze cursus gevolgd. De driedaagse cursus werd dit keer verzorgd door Saskia Tuenter van de ULO, Floortje Goettsch van NHL Stenden en is Nicole Kuizenga, als schoolopleider, ook betrokken geweest bij de uitvoering.

¬†Fantastisch dat deze collega’s in de huidige context van hybride werken en voortdurend omschakelen studenten willen opleiden en zichzelf daarin professionaliseren.

In januari start er nog een groep met 22 deelnemers aan deze cursus.