De context van de regio; pionieren!

‘Oost-Groningen: het roept bij veel Nederlanders een beeld op van armoede en achterstand. Dat is jammer, en ook niet helemaal verdiend. Misschien is het sowieso een beetje moeilijk om over ‘Oost-Groningen’ als één geheel te praten. Het is immers een groot gebied, met veel verschillende mensen en verhalen. Maar één ding hebben Oost-Groningers wél gemeen: het zijn pioniers. Aanpakkers. En dat is altijd al zo geweest.’

Zo begint het verhaal van Sanne Meijer dat gepubliceerd staat op de website van de regio deal Oost-Groningen. Het prachtige stuk geeft een inkijkje in de regio en in de mentaliteit van de regio Oost-Groningen. De pioniersgeest is er nog steeds, betoogt Meijer. Een mentaliteit van aanpakken en Kop d’r Veur. Je kunt haar hele verhaal lezen via deze link; https://regiodealoostgroningen.nl/verhalen/de-pioniers-van-oost-groningen/

Als opleidingsschool willen we graag dat aankomende studenten de context waarin zij (leren) lesgeven begrijpen. De wereld om de school heen begrijpen. Daarom besteden we daar veel aandacht aan.

Op de tweede centrale themamiddag voor studenten van dit schooljaar verzorgde Jakob Zwinderman een workshop met de titel ‘Op zoek naar de TROTS; iedereen is een kwartje!’. Hij vertelde over zijn familieverhaal (te vinden op de website uithetmoeras.nl) en over zijn trots op de regio. Zijn keuze om in de regio te blijven wonen en de ontwikkelkracht te stimuleren. Nu is hij onder andere betrokken bij de innovatie hub Oost-Groningen.

Meer informatie over de Regio Deal is te vinden op de website www.regiodealoostgroningen.nl