Bijeenkomst studentenpanel

Het studentenpanel van Ommelanden is vandaag, op 16 april, voor het eerst bij elkaar gekomen. Zes studenten, een schoolopleider en een instituutsopleider hebben met elkaar gesproken over de huidige situatie en over hun werkplek binnen de opleidingsschool. Ze hebben ook gereflecteerd op waar we nu staan als opleidingsschool. Waar ruimte is voor ontwikkeling. Zo geven studenten aan dat ze de thema’s van de opleidingsschool herkennen. Dat ze de begeleiding als prettig ervaren. Ze gaven als tip meer te doen met de verschillende contexten van de locaties. En ook de verbinding tussen theorie en praktijk in de gesprekken met de vakcoach mag nog meer worden benadrukt.

We zijn blij met deze inbreng en we gaan aan de slag met de benoemde punten.