Eerste themamiddag studenten

-27 augustus 2020

Binnen het werkplek curriculum van onze opleidingsschool vinden verschillende activiteiten plaats. Per schooljaar organiseren we 4 Ommelanden brede themamiddagen voor studenten. Op deze middagen hebben we aandacht voor de thema’s Identiteitsontwikkeling, Burgerschap en Wendbaar vakmanschap. En de leervragen van studenten daarbij.

De eerste themamiddag hebben we, gezien de corona situatie, decentraal georganiseerd. Het programma is gezamenlijk ontworpen. Na een inleiding door de projectleider (via een filmpje) over de opleidingsschool hebben studenten kennis gemaakt met de drie thema’s en de ontwikkel uitkomsten die daar bij horen. De studenten hebben, aan de hand van een opdracht, nagedacht over de begeleiders die een rol (kunnen) spelen in hun leerproces.

Daarnaast was er ook aandacht voor de digitale omgeving van de werkplek. Welke platforms er gebruikt worden op de werkplek en waar je terecht kunt voor vragen.