Logo onthuld

Het logo van (aspirant) opleidingsschool Ommelanden is bekend gemaakt! Het logo is ontworpen door een leerling van Ubbo Emmius en is doorontwikkeld door een webdesigner van Webba. Het logo staat symbool voor een stuurwiel waarin de zeven afzonderlijke partners aan elkaar worden verbonden. De samenwerking verbindt de partners in de nieuwe opleidingsschool.

Het sterretje staat voor het individu. De student die zich bij de opleidingsschool ontwikkeld heeft en vanuit het wiel doorgroeit in zijn/haar ontwikkeling.

We zijn erg blij met het logo en we hopen dat het helpt om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de opleidingsschool te vergroten!