Ommelanden themamiddag studenten

Op 12 november organiseerden we de tweede centrale Ommelanden themamiddag van dit schooljaar voor de studenten. Vanuit de locatie Campus van het Dollard College verzorgden Andries De Weerd en Gonnie Niemeijer de online setting.

Er werden vier workshops georganiseerd, die passen bij de thema’s van de opleidingsschool. Studenten konden hiervan 2 workshops kiezen.

  • Wendbaar zijn in gespreksvoering, met twee trainingsacteurs die de studenten uitdaagden.
  • Op zoek naar de TROTS: we zijn allemaal een kwartje, met de man van de regio Jakob Zwinderman.
  • Identiteit: wie ben ik en wie wil ik zijn als docent? Waarbij kernkwadranten werden gemaakt en geanalyseerd.
  • Gelijke kansen: Inclusie in vogelvlucht. Over passend onderwijs en de weg naar (steeds meer) inclusie.

Het was natuurlijk best even spannend om 48 studenten in een online omgeving te bedienen. De terugkoppeling daarover was positief aan het eind van de middag. ‘Ik had bijna niet door dat het online was’, gaf een van de studenten aan.