Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniƫn. Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om hen voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen.

Uitdagend onderwijs

Zorgen voor kwalitatief goed onderwijs is de kerntaak van Winkler Prins. We besteden structureel aandacht aan het verbeteren van onze lessen en het verhogen van de leeropbrengsten. Daarbij hebben we een scherp oog voor wat onze leerlingen nodig hebben om nu en later te kunnen meedraaien in de maatschappij.

Gebied Veendam

Niveau pro, vmbo (alle richtingen), havo en vwo