Professionalisering examinatoren

Op de Allardsoog bijeenkomst van 10 april, waar lerarenopleiders / schoolopleiders en andere betrokkenen bij ‘samen opleiden’ elkaar ontmoeten, hebben een aantal schoolopleiders een workshop gevolgd rondom examineren. Instituutsopleider Magda Maarleveld van NHL Stenden heeft de schoolopleiders meegenomen in de beoordelingssystematiek met het doel om op een goede manier, samen, eindgesprekken te kunnen voeren.

Het is een eerste stap op weg naar ‘samen beoordelen’. Leuk en spannend om dit samen te doen.