Online themamiddag vakcoaches

Op donderdag 6 oktober van dit cursusjaar vond een gezamenlijke themamiddag voor vakcoaches/ werkplekbegeleiders plaats van opleidingsschool Ommelanden. 

Didiclass in de opleidingsschool 
Tijdens de themamiddag stond het coachen op de leervragen, van leraren in opleiding, centraal. Het leerproces van leraren in opleiding wordt immers het meest gestimuleerd als je aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling. Om als coach het verschil te maken, in de lesgeefvaardigheden van je studenten, wordt ook Didiclass ingezet. Instituutsopleider Walter Geerst verzorgde een workshop ‘Didactisch afkijken’. Deze werkwijze kan leraren in opleiding helpen om zich gesitueerde vaardigheden zoals vakdidactische kennis eigen te maken. Daarbij staat de vraag centraal hoe je kennis, die je als coach zelf in de vingers hebt, zichtbaar kunt maken voor de leraren in opleiding. Bij die ontdekkingsreis blijken de casussen van Didiclass behulpzaam. http://www.didiclass.nl/

De vakcoach in de onzekere leeromgeving en coachen op leervragen
In deze workshop zijn we onder leiding van Saskia Tuenter en Floortje Goettsch aan de slag gegaan met de vraagstukken rond het begeleiden van studenten in een onzekere (en soms hybride) leeromgeving. Hoe ga je zelf om met deze nieuwe uitdagingen? Hoe geef je je onderwijs vorm als je 1,5 meter afstand moet houden tot leerlingen, hoe geef je je online lessen vorm? En hoe begeleid je studenten bij ditzelfde leerproces. Hoe verlies je hierbij de leervragen van de student niet uit het oog?