Vakcoaches ontmoeten elkaar in Stadskanaal

De vakcoaches ontmoeten elkaar dit keer in Stadskanaal, bij het Ubbo Emmius. Ook dit keer werden er vier workshops georganiseerd.

  1. Het ontwerpen van lessen met behulp van Lesson Study
  2. Passend onderwijs in de context van de Ommelanden
  3. Zichtbaar maken van leren & leren van ervaringen
  4. Vakcoach LO binnen opleidingsschool Ommelanden

We hadden iemand van het samenwerkingsverband aanwezig die vertelde over de context van de regio mbt passend onderwijs. Hoe is het eigenlijk geregeld en wat betekent dit voor jou en je student? Maar ook de gesprekskaart ‘leren van ervaringen’ die we samen met Marco Mazereeuw ontwikkelden kwam voorbij. We waren ook blij dat er zoveel vakcoaches van L.O. aanwezig waren. Zij inventariseerden op welke manier zij werken aan de thema’s van de opleidingsschool.