Visitatie traject begonnen

Het schooljaar 2020-2021 is voor onze opleidingsschool een belangrijk jaar. Op 1 februari staat namelijk een gesprek gepland met de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. (NVAO) Op basis van het door ons aangeleverde informatiedossier voeren we een gesprek over de (ontwikkelingen) van onze opleidingsschool. We hebben daarin aan te tonen dat we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Op 10 September hebben betrokkenen vanuit verschillende rollen een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Er waren stuurgroepleden, schoolopleiders, instituutsopleiders en vakcoaches aanwezig. Deze input wordt gebruikt om het informatiedossier te schrijven. Het was leerzaam om naar elkaars ervaringen te luisteren, de rode draad te herkennen en feedback te krijgen van de externe procesbegeleider.

Binnenkort wordt ook het studentenpanel weer opgestart en -uiteraard- betrokken bij de volgende stappen van het visitatie traject.

Dialoog tussen stuurgroeplid, schoolopleiders en instituutsopleider